Cultius ecològics

Des del 2015 fins al 2021 hem treballat una hectàrea de verdura i fruita ecològica i hem servit cistelles de fruita i verdura ecològica a domicili.

A partir de la tardor 2021 fem un gir en el guió i fem horta ecològica només per abastir la cuina de Can Serrà 1786 i per fer venta directa als nostres allotjats i també ens dediquem al cultiu del cereal i del farratge ecològic.